OM OSS

      Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt © 2017 Mjörnbygdens lamm

  MJörnbygdens lammMjörnbygdens lamm


Mjörnbygdens lamm består av ett antal

fårgårdar i landskapet som omger Mjörn och

dess tilloppsvatten samt i närområdet däromkring

Föreningen bildades 1999 och syftet var – och är

fortfarande att samverka för att bevara ett öppet

landskap och utveckla bygdens fårnäring.Djuromsorg och miljö


   En del av oss har besättningar med nordiska äldre rasfår – för att bevara dessa djurs egenskaper som ull och skinn av god kvalité jämsides med en nyttig och hållbar köttproduktion. Detta innebär att vi värnar om det gamla kulturlandskapet – vi ser till att hagmarker och ängar betas av får och lamm under sommaren vilket håller markerna öppna. Slakten sker sedan traditionsenligt på hösten.


Andra gårdar i föreningen har fårraser där köttproduktionen är det mest centrala för att kunna erbjuda färskt lammkött även vintertid som alternativ till importerat lammkött. Detta är också ett sätt att värna om miljön – köttet produceras i närmiljön och förädlas i stor utsträckning lokalt i stället för att transporteras från andra länder.Gemensamt för oss alla i föreningen är omsorgen om djuren och miljön. Vår strävan är att uppnå bästa tänkbara djurhantering. Djuren slaktas med etisk hänsyn och förs med korta transporter till kontrollgodkända slakterier.


Ät god och nyttig mat från trakten så bidrar du till att bevara vårt öppna landskap!Hantverkstradition och hållbarhet


Många av gårdarna i Mjörnbygdens Lamm upprätthåller och utvecklar hantverkstraditioner från förr genom att förädla ull och skinn – ett alternativ till konsumtionssamhällets produktion. I ett hållbart samhälle ser vi det som viktigt att inte bara köttet används utan att även ull och skinn från fåren tas tillvara.Gårdsbutiker och hemsidor


Flera av gårdarna i Mjörnbygdens lamm har egna gårdsbutiker som erbjuder ett varierat utbud med kött, skinn och ullhantverk. Många gårdar har hemsidor där du kan finna information om vad man erbjuder och vilka öppettider man har.

Mjörnbygdens lamm består av ett antal fårgårdar i landskapet som omger Mjörn och dess tilloppsvatten samt i närområdet däromkring. Föreningen bildades 1999 och syftet var – och är fortfarande att samverka för att bevara ett öppet landskap och utveckla bygdens fårnäring.


Vår självklara strävan är att uppnå bästa tänkbara djurhantering och att djuren slaktas med etisk hänsyn och förs med korta transporter till kontrollgodkända slakterier.